TESOL / CELTA NEDİR?
TESOL / Teaching English to the Speakers of Other Languages – CELTA / Certificate in English Language Teaching to Adults

Diğer Dilleri Konuşanlara İngilizceyi Öğretme şeklinde bir kısaltma olan TESOL sıklıkla İngiliz Dili Eğitiminde “Öğretmen Eğitimi” programı olarak adlandırılır. Dil Eğitimi ile ilgili herhangi bir bölümden mezun olmak şartı olmaksızın belirli bir dil yeterliliğine sahip olan bireylerin gerekli sertifikayı edinerek sayesinde ülkemiz dâhil dünyanın her yerinde İngilizce Öğretmeni olarak çalışabilmelerini sağlayan bir öğretmen eğitim programıdır. Programa üniversitelerin dil eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar da katılarak uluslararası çapta çalışabilmelerine olanak sağlayacak sertifikaları edinebilmektedirler

SIKÇA SORULAN SORULAR

Dil Eğitimi alanında çalışmak isteyen adaylar için değerli bir sertifikadır. Adayın işe alınabilme şansını arttıran bir sertifikadır.
Nitelikli bir TESOL öğretmeni olarak iyi bir yaşam kazanmak mümkündür. Yüksek meblağlar kazanabilmeniz için ise en uygun bölge Orta Doğudur, özellikle de maaşların vergiden muaf tutulduğu BAE, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde.
Dünya genelinde çok geniş bir alanda bulunabilen iş imkânlarından dolayı ders saat ücretleri saat başına 18 ABD dolarından – 77 ABD dolarına kadar bulunulan bölge, deneyim ve yeterliliklere göre değişiklik gösterebilmektedir.
İlk ve orta eğitimde dil okuryazarlığı eğitimi veren öğretmenlerin kazancı yıllık ortalama 52.100 ABD doları iken, yetişkinlere dil okuryazarlığı eğitimi veren öğretmenlerin kazancı yıllık ortalama 56.630 ABD dolarıdır.
Uluslararası geçerliliği olan bir TESOL sertifika programının eğitim bedeli toplam 1,000 ABD dolarıdır.
Toplamda 180 saatlik bir eğitim süreci yaklaşık 2 aylık bir süreçte tamamlanmaktadır.
Evet. Küresel çapta bir milyarın üzerinde insan İngilizce öğreniyor. Uzaktan eğitimin giderek artan önemi ve de özellikle küresel salgından dolayı yükselen ivmesi dünya çapında olan talebi gitgide arttırmaktadır.
TESOL Kanada Akreditasyon Enstitüsü Kanada, ABD, Birleşik Krallık, Asya, Avrupa ve Güney Amerika’da kabul edilmektedir.
Tüm dünya çapında önerilen işler işin içeriğine ve işverenlerin taleplerine göre çeşitlilik arz etmektedir. Bu elinizdeki sertifika ile her kurumda çalışamayacağınız anlamına gelmektedir.
Evet. TESOL sertifikasını almanın en yaygın yolu çevirim içi bir uzaktan eğitim programına kayıt yolu ile yapılmaktadır.
TEFL ana dili İngilizce olmayan toplumlarda eğitim verebilmenizi sağlar iken TESOL ana dili İngilizce olan olmayan herkese eğitim verebilmenizi sağlayan bir sertifikadır.
Eğitim İstatistikleri Ulusal Merkezine göre, “Her yıl eğitim öğretim yılı boyunca, diğer eğitim kollarına oranla dil alanında eğitmen bulunması çok daha zor ya da imkânsız durumdadır. Ortalamada ise tüm okullar genelinde %27’lik bir açık bulunmaktadır.
Genel olarak, uzaktan çevirim içi eğitim veren öğretmenler ortalama olarak niteliklerine göre saatlik 10-40 ABD doları arasında ücret kazanırlar. Yeni başlayan bir eğitmen ise başlangıç olarak saatlik 10-20 ABD doları arasında bir ücret kazanırlar.