Ankara Caddesi 727. Sokak Türkmenoğlu İş Merkezi Kat : 6 No : 26-27-28-29-30 Merkez / KIRŞEHİR

Ruhu Geliştiren Eğitimler

Gelecek Ellerinizde

Kazanımlar

 • Algısal – Zamansal IQ

  Araştırmalara göre, piyano dersi verilen çocuklar, özellikle matematiksel mantık alanlarında müzik eğitimi alanların, bilgisayar dersi veya hiçbir ders almayanlara oranla başarılı oldukları gözlemlenmiştir.

 • Daha Yüksek Notlar

  1988’de Washington DC’de National Education Longitudinal Study, müzik dersi alanların müzik dersi almayanlara oranla daha iyi not aldıklarını tespit etmiştir.

 • Daha İyi Okuma Becerileri

  İskoçya’da yapılan bir çalışmaya göre, müzik dersi alan ilkokul öğrencileri ve tartışma taktikleri eğitimi alan öğrenciler kıyaslandığında, müzik dersi alanların diğer gruba oranla okuma becerilerinde gözle görülür bir artış olduğu tespit edilmiştir.

 • Daha Az Suç Oranı

  Ortaöğretimde okuyan ve orkestra veya bandoda yer alan öğrencilerin, diğer öğrencilere oranla uyarıcı madde veya alkol tüketimlerinin çok daha az olduğu gözlemlenmiştir.

 • Daha İyi Organizasyon Becerisi

  Aldıkları müzik eğitimlerine paralel olarak, ritim becerileri olan öğrencilerin diğerlerine oranla günlük hayatlarında daha iyi plan yaptıkları, daha hızlı organize oldukları ve süreçleri daha iyi takip ettikleri yapılan çalışmalarda ispatlanmıştır.

 • Daha İyi Problem Çözme Becerisi

  Karmaşık ritimleri çalabilen öğrencilerin, akademik ve fiziksel durumlarda daha hızlı ve daha doğru tepkiler verdikleri, dolayısıyla ortaya çıkabilecek problemleri daha kolay çözebildikleri tespit edilmiştir.

 • Daha Az Kaygı

  Müzik öğrencilerinin kaygı testlerinde daha az kaygı oranları olduğu ve gerçek hayatlarında kaygı ile ilintili davranışları daha az yaptıkları yargısına varılmıştır.

 • Genel Bakış Açısı

  Müzik eğitiminin temel özellikleri çocuklara yaşamı yorumlamada geniş vizyon kazandırmaktadır. Örneğin, müzik aleti çalan bir çocuk enerjisini olumlu bir yöne yoğunlaştırabilir. Şarkı söyleyen çocuk ise sesini kullanmayı öğrendiği gibi bilmediği şarkı sözlerini öğrenmeyi de başarmakta ve sesin üzerindeki kontrolünü arttırmaktadır.

 • Olumlu Ruhsal Gelişim

  Müzik eğitimi çocuklara iyiyi, doğruyu aşılamada araç olarak kullanılabilir; çünkü müzik yoluyla ruhsal doyum sağlayan çocukların ruhsal gelişimleri açısından daha sağlıklı bir kişilik yapısı kazanma olasılıkları daha fazladır.

 • Yaratıcılık

  Müzik çocuğun hayal gücünü ve yaratıcılığını desteklemektedir. Müziğin hayal gücü ve yaratıcılık üzerindeki etkilerini araştıran deneyler göstermiştir ki, klasikten modern döneme kadar çeşitli müzik türlerinin çocuklara dinletilerek ve onlara aynı anda resim yaptırılarak uygulanan testlerde, müzik dinleyen çocukların dinlemeyenlere oranla daha renkli ve daha karakteristik çizimler yaptıkları gözlemlenmiştir.

 • Kültürel Birikim

  Müzik eğitimi çocuğa başka dillerin, kültürlerin ve dünyaların kapılarını açmaktadır. Müzik evrensel bir dil olması sebebiyle, çocuklara farklı kültürleri tanıtır.

 • Psikomotor Gelişim

  Özellikle müzik aleti çalan çocukların büyük ve küçük kas gelişimleri desteklenir. Enstrümanlar çocukların psikomotor gelişimlerinde önemli olan koordinasyon, güç, tepki hızı gibi kavramların gelişimine yardımcı olmaktadır. Çocuğun müziğe vücut hareketleriyle tepki vermesi, müziğe uygun dans figürleri oluşturmaya çalışması, müziğe sesiyle eşlik ederek sesini tanıması bilişsel ve psikomotor gelişimine katkı sağlamaktadır.

 • Sosyal Gelişim

  Okul öncesi dönemde müzik eğitimi, çeşitli müzik etkinliklerinde yer almasını sağlaması bakımından çocuğu sosyalleştirecektir.

Kurslarımız

Piano

piaono

Keman

keman

Bağlama

baglamas

Bateri

1-512

Saz

saz

Yan Flüt

yan flut

Gitar

gitar

Klarnet

klarnet

Eğitmenlerimiz

Adres ve İletişim Formu